TEKS MISA

Teks Misa Minggu Adven 4

HARI MINGGU ADVEN IV ( U )/TAHUN C

19 DESEMBER 2021

Pengantar

I Kegembiraan dan keramahan merupakan nada dasar pertemuan kita hari ini. Suasana yang seperti ini sangat mungkin tumbuh saat merasakan perjumpaan Maria dan Elisabet yang masing-masing membawa putra yang ada dalam rahimnya. Mereka sungguh bergembira karena karya Allah agung dalam diri mereka dan bagi seluruh umat manusia. Sebentar lagi nubuat kelahiran akan menjadi nyata melalui dua orang ibu yang bernama Maria dan Elisabet. Semoga kita juga bergembira karena telah siap menyambutnya dan diharapkan persiapan kita sudah lengkap lahir dan batin. Dengan demikian, rahmat Allah semakin melimpah bagi kita semua.

RITUS PEMBUKA

Lagu Pembuka PS. 445

Tanda Salib dan Salam

I Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus

U Amin

I Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu.

U Dan bersama rohmu.

Penyalaan Lilin Korona IV

I Tuhan, terangilah umat-Mu dengan cahaya kasihMu.

U Agar kami semua dapat menjadi cahaya bagi sesama.

P Ya Bapa, berbelaskasihlah kepada kami, para hamba-Mu yang merindukan Putera-Mu, cahaya kehidupan sejati. Nyalakanlah harapan kami yang gelap ini akan kehadiran Putera-Mu yang menjadi penerang bagi hidup kami. Bagaikan nyala lilin yang semakin terang, kami mohon agar hidup kami semakin diterangi oleh kehadiran Kristus. Semoga kami semua mampu menjadi Keluarga yang tangguh, bersukacita dan berbuah dalam kasih, serta bersama masyarakat memperjuangkan hidup yang sejahtera dan bermartabat demi terwujudnya kehadiran Kerajaan Allah. Demi Kristus, Tuhan dan Juruselamat kami, sepanjang segala masa.

U Amin

Tobat

I Saudara-saudari, marilah kita mengakui dosa-dosa kita, supaya kita layak merayakan misteri suci ini.

U Saya mengaku…

I Semoga Allah yang Mahakuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.

U Amin

Tuhan Kasihanilah Kami

Tanpa Madah Kemuliaan

Doa Kolekta:

I Marilah berdoa

Allah Bapa Yang Maha Pengasih, kedatangan Putra-Mu sudah semakin mendekat. Bukalah hati kami untuk menyambut-Nya dengan penuh kegembiraan dan rasa syukur atas hidup baru yang akan dianugerahkan-Nya kepada kami. Sebab Dialah Tuhan, Pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah, sepanjang segala masa

U Amin

Bacaan Pertama Mi. 5:2-5a

L Bacaan dari Nubuat Mikha:

Beginilah Firman Tuhan Allah, “Hai Betlehem di wilayah Efrata, hai engkau yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, dari padamu akan bangkit bagi-Ku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, yang sudah ada sejak dahulu kala.

Ia akan membiarkan mereka sampai saatnya perempuan yang mengandung itu telah melahirkan; lalu saudara-saudaranya yang masih ada akan kembali kepada orang Israel.

Maka ia akan bertindak, dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, yaitu dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera.” Demikanlah Sabda Tuhan.

U Syukur kepada Allah. 

Mazmur

Tanggapan : Mzm. 80:2ac.3b.15-16.18-19; Ul:lh.4

Bangkitkanlah, ya Tuhan, kegagahan-Mu, dan datanglah menyelamatkan kami.

Ayat:

  • Hai gembala Israel, pasanglah telingamu, dengarkanlah kami, Engkau yang menggiring Yusuf sebagai kawanan! Bangkitkanlah keperkasaan-Mu, dan datanglah menyelamat kan kami.
  • Ya Allah semesta alam, kembalilah, pandanglah dari langit dan lihatlah! Tengoklah pohon anggur ini, lindungilah batang yang ditanam oleh tangan kanan-Mu.

Bacaan Kedua Ibr.10:5-10

L Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Ibrani:

Saudara-saudara, ketika Kristus masuk ke dunia, Ia berkata, “Kurban dan persembahan tidak Engkau kehendaki! Sebagai gantinya Engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada kurban bakaran dan kurban penghapus dosa, Engkau juga tidak berkenan. Maka Aku berkata: Lihatlah, Aku datang melakukan kehendak-Mu, ya Allah-Ku, sebagaimana tertulis dalam gulungan kitab tentang Aku.”

Jadi mula-mula Yesus berkata ‘Kurban dan persembahan tidak Engkau kehendaki, kepada kurban bakaran dan kurban penghapus dosa Engkau tidak berkenan’ -meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat;- dan kemudian Ia berkata ‘Lihat, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu’. Jadi, yang pertama la hapuskan untuk menegakkan yang kedua. Dan karena kehendak Allah inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan Tubuh Yesus Kristus. Demikianlah Sabda Tuhan

U Syukur kepada Allah

Bait Pengantar Injil Luk 1:38

U Alleluya.

S Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan Mu

U Alleluya. 

Bacaan Injil Luk 1:39-45

I Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas: Beberapa waktu sesudah kedatangan Malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan, menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakharia dan memberi salam kepada Elisabet.

Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, “Diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya, ketika salammu sampai ke telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh, berbahagialah ia yang telah percaya, sebab Firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana.” Demikianlah Sabda Tuhan.

U Terpujilah Kristus 

Homili

Syahadat

Doa Umat

I Kedatangan Yesus, Tuhan dan Penyelamat kita kian dekat. Dialah Sang Putra yang membebaskan kita dari segala kelemahan dan dosa. Di dalam penantian penuh pengharapan akan kedatangan-Nya, marilah kita memanjatkan doa-doa kepada Allah Bapa kita, sambil berseru: Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan keselamatan kami

L Bagi Gereja Allah.

Allah Bapa Mahakasih, jadikanlah Gereja-Mu tanda cinta kasih yang selalu mencurahkan perhatian kepada penderita an manusia. Marilah kita mohon…

U Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan keselamatan kami.

L Bagi perdamaian dunia.

Allah Bapa Mahabaik, jauhkanlah para bangsa dari peperangan dan pertumpahan darah. Semoga damai sejahtera menguasai hati umat manusia berkat kedatangan Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami. Marilah kita mohon …

U Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan keselamatan kami

L Bagi mereka yang lemah, miskin dan tersingkir.

Allah Bapa Mahakasih, berkati dan hiburlah mereka yang lemah, miskin, dan tersingkir dalam perayaan Natal nanti, sebab Kristus telah berkenan terlahir sebagai bagian dari orang-orang yang lemah, miskin, dan tersingkir. Marilah kita mohon…

U Tuhan, Engkalah tumpuan harapan dan keselamatan kami

L Bagi diri kita.

Allah Bapa Mahakudus, kuatkanlah kami agar pada hari-hari terakhir menjelang Natal ini, kami mampu menyingkirkan segala rintangan dan godaan sehingga kami pantas menyambut kedatangan Putra-Mu. Marilah kita mohon …

U Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan keselamatan kami

I Allah Bapa Yang Mahabaik, dengan gembira kami menantikan kedatangan Putra-Mu. Sebab kami percaya akan kebaikan dan cinta kasih-Mu kepada umat manusia, yang tampak bagi kami dalam diri Yesus, Penyelamat kami, kini dan sepanjang masa.

U Amin

LITURGI EKARISTI

Lagu Persiapan Persembahan: PS: 380

Doa Atas Persembahan

I Allah Bapa sumber kehidupan kami, terimalah persembahan diri kami dalam rupa roti dan anggur ini. Satukanlah kiranya dengan persembahan Kristus, Putra-Mu, sehingga menghasilkan pembaruan hidup bagi kami. Sebab, Dialah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa.

U Amin

DOA SYUKUR AGUNG

Dialog Pembuka

I Tuhan bersamamu.

U Dan bersama rohmu.

I Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan

U Sudah kami arahkan.

I Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita

U Sudah layak dan sepantasnya.

Prefasi

Kudus

Anamnese

I Marilah mewartakan misteri iman kita.

U Setiap kali kami makan roti ini, dan minum dari piala ini, wafatMu Tuhan, kami wartakan hingga Engkau datang.  

Bapa Kami

Doa Damai

I Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para Rasul-Mu: Damai-Ku Kutinggalkan bagimu, damai-Ku Kuberikan kepadamu: janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman Gereja-Mu; dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa.

U Amin

I Semoga damai Tuhan selalu bersamamu.

U Dan bersama rohmu.

Pemecahan Roti

Persiapan Komuni

I Lihatlah Anak Domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke Perjamuan Anak Domba.

U Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. 

Komuni

Lagu Komuni PS: 449, 448

DOA ARDAS 2021- 2025

(khusus online)

L Terpujilah Allah Bapa Mahakasih, sebab dalam diri Putera-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau menanamkan benih iman yang terus bertumbuh, semakin cerdas, tangguh, misioner, dialogis sehingga kami dapat semakin erat bersatu dalam rengkuhan kasih Kristus sendiri dan dengan bimbingan Roh Kudus berbuah dalam semangat untuk memelihara kehidupan.

U Teguhkanlah tekad kami bersama seluruh masyarakat Indonesia untuk terus berjuang mengusahakan kesejahteraan yang berkeadilan, demokrasi yang partisipatif dan relasi sosial yang bermartabat.

L Semoga upaya kami untuk menghidupi iman kami, melibatkan diri dalam perutusan Kristus, bekerja sama secara sinergis makin nyata kami wujudkan melalui pelayanan yang penuh tanggung jawab dalam kerjasama diantara segenap umat beriman, para imam dan biarawan-biarawati untuk pembangunan keutuhan bangsa, pemberdayaan kaum kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel serta pelestarian keutuhan ciptaan.

U Bersama Santa Perawan Maria, serta semua orang kudus di surga kami haturkan doa ini kepada-Mu dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin.

DOA TAHUN IGNATIAN

(bila Misa Offline) 

L Allah yang selalu mencinta, kami menghadap-Mu, seraya memohon rahmat khusus di tahun Ignatian yang kami jalani, untuk mengenang pertobatan St. Ignatius Loyola. Kami mohon, ya Tuhan, agar Engkau membarui semangat Santo Ignatius dalam diri kami sekarang juga.

U Seperti Santo Ignatius, semoga kami tumbuh, memiliki kepercayaan penuh pada Roh Kudus, dengan setia mengikuti bimbingan Roh, dengan tidak mendahului atau ketinggalan dalam mendengarkan bimbingan-Nya.

L Buatlah agar kami juga memiliki kemampuan Santo Ignatius untuk melakukan pembedaan roh, memiliki semangat dan keberaniannya, ketulusan dalam mencari dan merawat persahabatan; keterbukaannya terhadap orang muda dan keinginannya untuk berbagi kebijaksanaan dengan mereka.

U Semoga kami belajar dari sikap Santo Ignatius yang tidak kenal takut untuk maju, bahkan jika hal ini seringkali berarti juga melakukan kesalahan.

L Buatlah, ya Tuhan, agar kami dibakar oleh semangat kerasulannya, agar kami dipenuhi oleh cinta pada dunia yang indah namun telah rusak ini.

U Bantulah kami ya Tuhan, untuk menyingkirkan wawasan-wawasan kami yang sempit, segala prasangka mengenai diri kami, mengenai orang lain dan mengenai dunia, dan agar kami bisa melihat sesuatu dengan mata baru.

L Bantulah kami untuk menghidupi kharisma Ignatian dengan cara semakin mendalam, yaitu kharisma untuk melihat segala sesuatu secara baru dalam Kristus, untuk melihat rahmat-Mu yang sedang bekerja bahkan dalam kegelapan dan penderitaan.

U Semoga Tahun Ignatian ini membantu kami untuk mengenal Yesus yang miskin dan rendah hati, untuk mencintai-Nya dengan lebih mesra, dan untuk mengikuti-Nya dengan lebih dekat.

L Kami juga memohon bantuan Bunda Maria Dipamarga, Maria della Strada. Semoga Bunda Maria menyertai perjalanan kami bersama Putera-Mu, Yesus, membantu kami menggandengkan tangan kami dengan Tangan-nya, melangkah keluar, setiap hari, ke dunia dengan jiwa petualangan, dengan semangat cinta dan pengaharapan

Doa Sesudah Komuni 

I Marilah berdoa:

Ya Tuhan, berkat santapan surgawi yang telah kami terima ini, kuatlah kami untuk selalu mengarahkan harapan kami pada kedatangan Putra-Mu yang semakin mendekat. Semoga, kami mampu mempersiapkan kedatangan Putra-Mu dalam diri kami sendiri, keluarga, dan komunitas kami. Sebab, Dialah Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang masa.

U Amin.

RITUS PENUTUP

Pengumuman 

Berkat dan Pengutusan

I Tuhan bersamamu.

U Dan bersama rohmu.

I Semoga Allah yang Mahakuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus

U Amin

I Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai.

U Syukur kepada Allah.

Lagu Penutup PS : 450

Untuk mendownload teks misa silahkan klik tombol dibawah ini.

Dapatkan update berita pilihan dan terbaru setiap hari dari JagoKomsos.Org

Mari bergabung di Grup dan Chanel Telegram “JAGO KOMSOS“, caranya klik link https://t.me/jagokomsos kemudian join. Anda harus menginstall aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Advertisements
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *