TEKS MISA

Teks Misa Minggu Adven 3

HARI MINGGU ADVEN III
Tahun Litugi A ( U )
11 Desember 2022

Pengantar
I : Warta gembira akan tahun rahmat Tuhan membuat kita semakin siap menyambut peristiwa Allah yang menjadi manusia. Kesiapan itu tidak boleh hanya dalam rupa tata lahir saja, namun harus meresap dalam batin, siap lahir dan batin. Yohanes Pembaptis menjadi nabi yang menyerukan persiapan batin bagi orang yang menantikan kedatangan- Nya. Semua pewartaan hari ini dikemas dalam suasana gembira, bukan kelesuan, bukan ketakutan, namun penuh pengharapan.

RITUS PEMBUKA

Lagu Pembuka PS. 445

Tanda Salib dan Salam
I : Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus
U : Amin
I : Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu.
U : Dan bersama rohmu.

Tobat
I : Saudara-saudari, marilah kita mengakui dosa-dosa kita, supaya kita layak merayakan misteri suci ini.
U : Saya mengaku…
I : Semoga Allah yang Mahakuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.
U : Amin

Tuhan Kasihanilah Kami

Madah Kemuliaan ditiadakan

Doa Kolekta:
I : Marilah kita berdoa. (hening sejenak)
Ya Allah Yang Mahabaik, Engkau menghendaki agar kami selamat. Maka, dengan sabar dan penuh kasih, Engkau mempersiapkan kami untuk menyambut kedatangan Putra­Mu, Sang Juru Selamat, yang Kaujanjikan. Bantulah kami mengatasi kelemahan kami dan bukalah hati kami untuk mengenal Putra-Mu yang hadir di tengah-tengah kami. Dialah Yesus Kristus, Tuhan dan Pengantara kami, yang bersama Engkau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa.
U : Amin

Bacaan Pertama Yes. 35:1-6a.10
L : Bacaan dari Kitab Yesaya:
Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorai dan berbunga. Seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ya bersorak-sorak dan bersorak-sorai! Kemuliaan Libanon, semarak Karmel dan Saron, akan diberikan kepadanya. Orang akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, ”Kuatkanlah hatimu, janganlah takut! Lihatlah, Allahmu akan datang dengan membawa pembalasan dan ganjaran. la sendiri datang menyelamatkan kamu!” Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka; orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak­sorai. Pada waktu itu orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai, sementara sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan   sukacita akan memenuhi mereka, kedukaan dan keluh kesah akan menjauh.
Demikianlah Sabda Tuhan.
U : Syukur kepada Allah.

Mazmur Tanggapan
Datanglah, ya Tuhan, dan selamatkanlah kami.
Ayat:
1. Tuhan yang menegakkan keadilan bagi orang yang diperas, dan memberi roti kepada orang-orang yang  lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung.
2. Tuhan membuka mata orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing.

Bacaan Kedua Yak. 5:7-10
L : Bacaan dari Surat Rasul Yakobus:
Saudara-saudara, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan, seperti petani yang menantikan hasil tanahnya yang berharga: la sabar sampai turun hujan musim gugur dan hujan musim semi, demikian kamu pun harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat! Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Ingatlah, Hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-­saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan.
Demikianlah Sabda Tuhan.
U : Syukur kepada Allah.

Bait Pengantar Injil Yes. 61:1
S : Alleluya.
U : Alleluya.
S : Roh Tuhan Allah ada padaku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara.
U : Alleluya.

Bacaan Injil Mat. 11:2-11
I : Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius:
Sekali peristiwa Yohanes Pembaptis yang berada di penjara mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu ia menyuruh murid-muridnya bertanya kepada Yesus, “Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?” Yesus menjawab mereka, “Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat: Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Berbahagialah orang yang tidak sangsi dan tidak menolak Aku.” Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak tentang Yohanes, “Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun? Melihat buluh yang digoyangkan angin kian ke mari? Atau untuk apakah kamu pergi? Melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi, untuk apakah kamu pergi? Melihat nabi? Benar, dan Aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis: Lihatlah, Aku menyuruh utusan-Ku mendahului Engkau! la akan mempersiapkan jalan di hadapan-Mu. Aku berkata kepadamu: Camkanlah, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun demikian, yang terkecil dalam Kerajaan Surga lebih besar daripada Yohanes.”
Demikianlah sabda Tuhan
U : Terpujilah Kristus.

Homili

Syahadat

Doa Umat

I : Allah Bapa kita adalah Allah yang setia, yang selalu memperhatikan dan menyertai hidup serta perjuangan kita. Marilah kita memanjatkan doa-doa sebagai wujud pengharapan akan janji keselamatan-Nya bagi kita.

L : Marilah kita berdoa bagi para pemimpin Gereja. Ya Bapa, dampingilah para pemimpin Gereja-Mu agar selalu siap sedia dan rendah hati dalam memberikan kesaksian Injil-Mu di dunia yang tengah dilanda oleh berbagai tantangan keputusasaan ini. Kami Mohon :
U : Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.

L : Marilah kita berdoa bagi para pemimpin masyarakat. Ya Bapa, terangilah para pemimpin masyarakat kami dengan Sabda-Mu agar mereka selalu berjuang demi memajukan   kesejahteraan umum. Kami Mohon:
U : Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.

L : Marilah kita berdoa bagi mereka yang sakit dan putus asa. Ya Bapa, hiburlah mereka yang sakit dan putus asa, melalui kasih dan perhatian serta kehadiran orang-orang yang dengan setia melayani, mendampingi, dan memperjuang-kan kehidupan mereka. Kami Mohon:
U : Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.

L : Marilah kita berdoa bagi kita yang berkumpul di sekitar altar ini. Ya Bapa, semoga masa adven ini menjadi masa saat kami menantikan dengan penuh pengharapan akan cahaya dan kasih-Mu bagi kami yang takkan berkesudahan. Kami Mohon:
U : Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.

I : Allah Bapa kami, dengan gembira kami menanti-nantikan kedatangan Putra-Mu. Semoga, dalam masa penantian ini kami mampu membersihkan hati dan budi kami sehingga layak menyongsong kelahiran Putra-Mu, Yesus, Sang Juru Selamat kami.
U : Amin.

LITURGI EKARISTI

Lagu Persiapan Persembahan: PS: 445

Doa Atas Persembahan
I : Kami mohon, ya Allah, semoga kurban ini, yang merupakan tanda bakti kami, senantiasa kami per-sembahkan kepada-Mu. Wujudkanlah sepenuhnya dalam diri kami karya penyelamatan-Mu, yang sudah dimulai dalam misteri kudus ini. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami.
U : Amin

DOA SYUKUR AGUNG

Dialog Pembuka
I : Tuhan bersamamu.
U : Dan bersama rohmu.
I : Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan.
U : Sudah kami arahkan.
I : Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita.
U : Sudah layak dan sepantasnya.

Prefasi Adven III

Kudus

Anamnese
I : Marilah mewartakan misteri iman kita.
U : Setiap kali kami makan roti ini, dan minum dari piala ini, wafatMu Tuhan, kami wartakan hingga Engkau datang.

Bapa Kami

Doa Damai
I : Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para Rasul-Mu: Damai-Ku Kutinggalkan bagimu, damai-Ku Kuberikan kepadamu: janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman Gereja-Mu; dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa.
U : Amin
I : Semoga damai Tuhan selalu bersamamu.
U : Dan bersama rohmu.

Pemecahan Roti

Persiapan Komuni
I : Lihatlah Anak Domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke Perjamuan Anak Domba.
U : Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.

Komuni

Lagu Komuni PS: 444, 720

DOA SINODE
Adsumus Sanctae Spiritus

L : Kami berdiri dihadapanMu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam namaMu. BersamaMu sendiri yang membimbing kami, membuat diriMu nyaman berdiam di hati kami.  Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh, dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu.
U : Kami lemah dan berdosa, Jangan biarkan kami mendukung kekacauan, Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan – tindakan kami.
L : Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar.
U : Semua ini kami mohon kepadaMu, yang berkarya di setiap tempat dan waktu, dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra, untuk selama-lamanya. Amin

Doa Sesudah Komuni
I : Marilah berdoa:
Ya Tuhan, semoga berkat daya sakramen Mahakudus ini, kami diteguhkan dalam pengharapan untuk menyongsong kedatangan PutraMu dan dikuatkan dalam berziarah menuju KerajaanMu yang abadi. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami, kini dan sepanjang masa.
U : Amin.

RITUS PENUTUP

Pengumuman 

Berkat dan Pengutusan
I : Tuhan bersamamu.
U : Dan bersama rohmu.
I : Semoga Allah yang Mahakuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus
U : Amin
I : Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai.
U : Syukur kepada Allah.

Lagu Penutup PS : 721

Untuk mendownload teks misa silahkan klik tombol dibawah ini.

Dapatkan update berita pilihan dan terbaru setiap hari dari JagoKomsos.Org.

Mari bergabung di Grup dan Chanel Telegram “JAGO KOMSOS“, caranya klik link https://t.me/jagokomsos kemudian join. Anda harus menginstall aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Advertisements
Advertisements