TEKS MISA

Teks Misa Minggu 31 Oktober 2021

TEKS MISA HARI MINGGU BIASA XXXI (H)/TAHUN B
31 OKTOBER 2021

Pengantar
I Kasih kepada Allah sungguh terwujud jika orang mengasihi sesama yang juga menjadi kesayangan Allah. Kasih bukan hanya perasaan, melainkan suatu tindakan konkret yang terwujud dalam kasih kepada sesama. Ketika seorang ahli Taurat menanyakan perintah mana yang terpenting, Yesus menyebutkan dua: cinta kasih kepada Allah dan kasih ke pada sesama seperti diri sendiri. Dengan demikian, rumah dan ruangan kerja kita dapat menjadi tempat di mana kita beribadat kepada Tuhan bertemu dan bersatu dengan Yesus.

RITUS PEMBUKA

Lagu Pembuka PS. 659

Tanda Salib dan Salam
I Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus
U Amin
I Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu.
U Dan bersama rohmu.

Tobat
I Saudara-saudari, marilah kita mengakui dosa-dosa kita, supaya kita layak merayakan misteri suci ini.
U Saya mengaku…
I Semoga Allah yang Mahakuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.
U Amin

Tuhan Kasihanilah Kami
Madah Kemuliaan

Doa Kolekta:
I Marilah berdoa
Allah Bapa Yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur atas benih-benih cinta kasih yang telah Kautanam dalam diri kami. Ajarilah kami untuk terus-menerus mengembangkan cinta kasih dalam diri kami ini sehingga kami semakin mencintai Engkau dan sesama secara nyata. Dengan pengantaraan Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah, sepanjang segala masa.
U Amin

Bacaan Pertama Ul.6:2-6
L Bacaan dari Kitab Ulangan:
Sekali peristiwa Musa berkata kepada bangsanya. “Seumur hidup hendaknya engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan, Allahmu, serta berpegang pada segala ketetapan dan perintahNya yang kusampaikan kepadamu; dan   supaya lanjut umurmu dengarlah, hai orang Israel! Lakukanlah ketetapan dan perintah itu dengan setia supaya baiklah keadaanmu, dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan, Allah nenek moyang-mu, kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah, hai orang Israel: Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa! Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatanmu! Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan.”
Demikianlah Sabda Tuhan.
U Syukur kepada Allah.

Mazmur Tanggapan 
Aku mengasihi Tuhan, Dia sumber kekuatan.
Hidupku ‘kan menjadi aman dalam lindungan-Nya.
Ayat:
1.   Aku mengasihi Engkau, ya Tuhan, kekuatanku; ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahanan dan penyelamatku.
2.   Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku! Terpujilah Tuhan, seruku; maka aku pun selamat dari para musuhku.

Bacaan Kedua Ibr. 7:23-28
L Bacaan dari Surat kepada Orang Ibrani:
Saudara-saudara, dalam jumlah yang besar kaum Lewi telah menjadi imam karena mereka dicegah oleh maut  untuk tetap menjabat imam. Tetapi Yesus tetap selama-lamanya; maka imamat-Nya tidak dapat beralih kepada orang lain. Karena itu Yesus sanggup juga menyelamatkan dengan         sempurna semua orang yang demi Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup lestari untuk menjadi Pengantara mereka. Imam Agung seperti inilah yang kita perlukan; yakni saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang telah terpisah dari orang-orang berdosa dan ditinggikan mengatasi segala langit; yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan kurban untuk dosanya sendiri dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Hal itu telah dilakukan Yesus satu kali untuk selama-lamanya, yakni ketika la mempersembahkan diri-Nya sendiri sebagai kurban. Hukum Taurat menetapkan orang-orang yang diliputi kelemahan menjadi imam agung. Tetapi sesudah hukum Taurat itu, diucapkan sumpah, yang menetapkan Anak, yang sudah menjadi sempurna sampai selama-lamanya menjadi Imam Agung.  
Demikianlah Sabda Tuhan.
U Syukur kepada Allah.

Bait Pengantar Injil Yoh. 14:33
S Alleluya. U Alleluya.
S Jika seorang mengasihi Aku, ia akan menuruti Firman-Ku; Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan Kami akan datang kepada-Nya.
U Alleluya.

Bacaan Injil Mrk. 12:28b-34
I Inilah Injil Yesus Kristus menurut  Markus:
Pada suatu hari, datanglah seorang ahli Taurat kepada Yesus, dan bertanya, “Perintah manakah yang paling utama?” Yesus menjawab, “Perintah yang paling utama ialah: Dengarlah, hai orang Israel! Tuhan Allah kita itu Tuhan yang esa! Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap akal budi dan dengan segenap kekuatanmu. Dan, perintah yang kedua ialah: Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama dari pada kedua hukum ini.” Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, “Guru, tepat sekali apa yang Kaukatakan itu, bahwa Allah itu esa, dan tidak ada Allah lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sesame manusia seperti diri sendiri jauh lebih utama daripada semua kurban bakaran dan kurban sembelihan.” Yesus melihat, betapa bijaksananya jawab orang itu. Maka, la berkata kepadanya, “Engkau tidak jauh dari Kerajaan Allah!” Dan, tak seorang pun masih berani menanyakan sesuatu kepada Yesus.
Demikianlah Injil Tuhan.
U Terpujilah Kristus.

Homili
Syahadat

Doa Umat
I Mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi dan dengan segenap kekuatan kita adalah perintah yang utama. Marilah berdoa kepada Bapa kita, sumber kehidupan dan keselamatan kita.
L Bagi Gereja Yesus Kristus. Ya Bapa,  bimbinglah dan berkatilah Gereja-Mu agar berani semakin terlibat dalam memperhatikan mereka yang kurang beruntung dan kurang dikasihi di masyarakat. Semoga semakin nyatalah Kabar     Sukacita-Mu yang telah Engkau berikan bagi kami dan dunia ini di dalam kasih Kristus.  Kami mohon:
U Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
L Bagi para pejabat pemerintahan. Ya Bapa, tuntunlah para pejabat pemerintahan agar selalu bersikap adil terhadap warganya. Semoga mereka membela rakyat yang tertindas serta memulihkan hak-hak mereka, demi keadilan dan       kesejahteraan umum. Kami mohon:
U Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
L Bagi mereka yang dipandang sebagai sampah masyarakat. Ya Bapa, semoga kami tidak menghakimi orang-orang yang tersisihkan itu, melainkan menunjukkan kebaikan, peng-harapan, dan pengertian, untuk membantu mereka menjadi bagian penuh dalam masyarakat. Semoga kami semakin berani untuk mendengarkan dan melaksanakan perintah utama, yakni memuliakan Allah di dalam cinta kasih antar sesama kami. Kami mohon:
U Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
L Bagi kita semua sebagai warga komunitas kristiani di sini. Ya Bapa, semoga dalam komunitas kristiani ini, kami saling memberi semangat, bukannya saling mempersalah-kan dan membenci. Semoga kami bebas dari rasa       sombong terhadap saudara-saudari yang kurang beruntung, dan selalu bersedia membantu mereka yang dalam kesulitan. Kami mohon:
U Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
I Allah, Bapa kami, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami yang berdosa dan lemah ini. Mampukan kami mendekati sesama dengan kasih yang sabar dan hormat, sebagaimana kami alami di dalam diri Yesus Kristus, Tuhan dan Pengantara kami
U Amin

LITURGI EKARISTI

Lagu Persiapan Persembahan:
Doa Atas Persembahan
I Allah Bapa Yang Mahakudus, semoga berkat roti dan anggur yang kami persembahkan kepada-Mu ini kami semakin menyerupai Putra-Mu dalam cinta kasih kepada-Mu dan kepada sesama. Sebab Dialah Tuhan, Pengantara kami
U Amin

DOA SYUKUR AGUNG
Dialog Pembuka
I Tuhan bersamamu.
U Dan bersama rohmu.
I Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan.
U Sudah kami arahkan.
I Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita.
U Sudah layak dan sepantasnya.

Prefasi
Kudus

Anamnese
I Marilah mewartakan misteri iman kita.
U Setiap kali kami makan roti ini, dan minum dari piala ini, wafatMu Tuhan, kami wartakan hingga Engkau datang.

Bapa Kami

Doa Damai
I Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para Rasul-Mu: Damai-Ku Kutinggalkan bagimu, damai-Ku Kuberikan kepadamu: janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman Gereja-Mu; dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa.
U Amin

I    Semoga damai Tuhan selalu bersamamu.

U   Dan bersama rohmu.

Pemecahan Roti

Persiapan Komuni

I    Lihatlah Anak Domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke Perjamuan Anak Domba.

U   Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.

Komuni

Lagu Komuni PS: 432

DOA ARDAS 2021- 2025
(khusus online)

L Terpujilah Allah Bapa Mahakasih, sebab dalam diri Putera-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau menanamkan benih iman yang terus bertumbuh, semakin cerdas, tangguh, misioner, dialogis sehingga kami dapat semakin erat bersatu dalam rengkuhan kasih Kristus sendiri dan dengan bimbingan Roh Kudus berbuah dalam semangat untuk memelihara kehidupan.
U Teguhkanlah tekad kami bersama seluruh masyarakat Indonesia untuk terus berjuang mengusahakan kesejahteraan yang berkeadilan, demokrasi yang partisipatif dan relasi sosial yang bermartabat.
L Semoga upaya kami untuk menghidupi iman kami, melibatkan diri dalam perutusan Kristus, bekerja sama secara sinergis makin nyata kami wujudkan melalui pelayanan yang penuh tanggung jawab dalam kerjasama diantara segenap umat beriman, para imam dan biarawan-biarawati untuk pembangunan keutuhan bangsa, pemberdayaan kaum kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel serta pelestarian keutuhan ciptaan.
U Bersama Santa Perawan Maria, serta semua orang kudus di sorga kami haturkan doa ini kepada-Mu dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin.

DOA TAHUN IGNATIAN
(bila Misa Offline)

L Allah yang selalu mencinta, kami menghadap-Mu, seraya memohon rahmat khusus di tahun Ignatian yang kami jalani, untuk mengenang pertobatan St. Ignatius Loyola. Kami mohon, ya Tuhan, agar Engkau membarui semangat Santo Ignatius dalam diri kami sekarang juga.
U Seperti Santo Ignatius, semoga kami tumbuh, memiliki kepercayaan penuh pada Roh Kudus, dengan setia mengikuti bimbingan Roh, dengan tidak mendahului atau ketinggalan dalam mendengarkan bimbingan-Nya.
L Buatlah agar kami juga memiliki kemampuan Santo Ignatius untuk melakukan pembedaan roh, memiliki semangat dan keberaniannya, ketulusan dalam mencari dan merawat persahabatan; keterbukaannya terhadap orang muda dan keinginannya untuk berbagi kebijaksanaan dengan mereka.
U Semoga kami belajar dari sikap Santo Ignatius yang tidak kenal takut untuk maju, bahkan jika hal ini seringkali berarti juga melakukan kesalahan.
L Buatlah, ya Tuhan, agar kami dibakar oleh semangat kerasulannya, agar kami dipenuhi oleh cinta pada dunia yang indah namun telah rusak ini.
U Bantulah kami ya Tuhan, untuk menyingkirkan wawasan-wawasan kami yang sempit, segala prasangka mengenai diri kami, mengenai orang lain dan mengenai dunia, dan agar kami bisa melihat sesuatu dengan mata baru.
L Bantulah kami untuk menghidupi kharisma Ignatian dengan cara semakin mendalam, yaitu kharisma untuk melihat segala sesuatu secara baru dalam Kristus, untuk melihat rahmat-Mu yang sedang bekerja bahkan dalam kegelapan dan penderitaan.
U Semoga Tahun Ignatian ini membantu kami untuk mengenal Yesus yang miskin dan rendah hati, untuk mencintai-Nya dengan lebih mesra, dan untuk mengikuti-Nya dengan lebih dekat.
L Kami juga memohon bantuan Bunda Maria Dipamarga, Maria della Strada. Semoga Bunda Maria menyertai perjalanan kami bersama Putera-Mu, Yesus, membantu kami menggandengkan tangan kami dengan Tangan-nya, melangkah keluar, setiap hari, ke dunia dengan jiwa petualangan, dengan semangat cinta dan pengaharapan.
U Amin

Doa Sesudah Komuni
I Marilah berdoa:
Allah Bapa Yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas sakramen cinta kasih-Mu yang telah kami terima ini. Ajarilah kami untuk selalu saling menaruh cinta kasih satu sama lain dan antarlah kami untuk memasuki kerajaan-Mu, yaitu  kerajaan damai sejahtera yang abadi. Demi Kristus, Tuhan dan Pengantara kami.
U Amin.

RITUS PENUTUP

Pengumuman 
Berkat dan Pengutusan
I Tuhan bersamamu.
U Dan bersama rohmu.
I Semoga Allah yang Mahakuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus
U Amin
I Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai.
U Syukur kepada Allah.

Lagu Penutup PS: 663

Untuk mendownload teks misa silahkan klik tombol dibawah ini.