TEKS MISA

Teks Misa Minggu 3 Oktober 2021

HARI MINGGU BIASA XXVII (H)/TAHUN B
3 OKTOBER 2021

Pengantar
I : Manusia diciptakan bukan semata-mata untuk mengukir prestasi dan menguasai alam, tetapi untuk menaruh cinta kasih. Laki-laki dan perempuan diciptakan dalam kesetaraan untuk mengembangkan kasih itu. Sebagai teman hidup dan penolong bagi satu dan yang lain, kesetaraan ini semakin menguatkan mereka untuk senantiasa bertekun mewujudkan kehendak Allah, yaitu menjaga kesatuan dan keharmonisan perkawinan atau hidup keluarga. Di sinilah sakramentalitas perkawinan ditampakkan.

RITUS PEMBUKA


Lagu Pembuka PS. 614

Tanda Salib dan Salam
I Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus
U Amin
I Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu.
U Dan bersama rohmu.
 
Tobat
I Saudara-saudari, marilah kita mengakui dosa-dosa kita, supaya kita layak merayakan misteri suci ini.
U Saya mengaku…
I Semoga Allah yang Mahakuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.
U Amin

Tuhan Kasihanilah Kami
Madah Kemuliaan
  

Doa Kolekta
I Marilah berdoa
Allah Bapa Yang Maha Pengasih, Engkau telah menciptakan manusia dan alam semesta dengan cinta kasih-Mu. Singkirkanlah ketegaran dan kesombongan kami agar benih-benih cinta kasih yang telah Kautanam dalam hati kami dapat berkembang dan berbuah. Dengan pengantaraan Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah, sepanjang segala masa
 U Amin
 
Bacaan Pertama Kej. 2:18-24
L Bacaan dari Kitab Kejadian
Beginilah Firman Tuhan Allah, “Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja! Aku akan menjadikan penolong baginya, yang sepadan dengan dia.” Maka Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawa-Nyalah semuanya kepada manusia itu, untuk melihat, bagaimana ia menamainya; dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi bagi dirinya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Allah membuat manusia itu tidur nyenyak; ketika manusia itu tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk dari padanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil-Nya dari manusia itu, dibangunlah oleh Tuhan Allah seorang perempuan, lalu dibawa-Nya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, “Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari daging-ku. la akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki.” Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging.”
Demikianlah Sabda Tuhan.
U Syukur kepada Allah.
 
Mazmur Tanggapan Mzm. 128:1-2.3.4-5.6
Tuhan memberkati umat-Nya dengan damai sejahtera.

Ayat:

  1. Berbahagialah setiap orang yang bertakwa kepada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkan-Nya! Apabila engkau menikmati basil jerih payahmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu!
  2. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur subur, di dalam rumahmu; anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu!

Bacaan Kedua Ibr. 2:9-11
L Bacaan dari Surat kepada Orang Ibrani:
Saudara-saudara, untuk waktu yang singkat Yesus telah direndahkan di bawah malaikat-malaikat, tetapi oleh derita kematian-Nya la telah dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Dan berkat kasih karunia Allah, Yesus mengalami maut bagi semua orang. Memang sesuai dengan keadaan Allah, Allah menjadikan segala sesuatu bagi diri-Nya, dan mengantar banyak orang kepada kemuliaan. Maka sudah sepatutnya la pun menyempurnakan Yesus, yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Sebab Dia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan semua berasal dari Yang Satu. Itulah sebabnya la tidak malu menyebut mereka saudara.
Demikianlah Sabda Tuhan.
U Syukur kepada Allah.
 
Bait Pengantar Injil 1Yoh. 4:12
S Alleluya. U Alleluya.
S Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita.
U Alleluya.
 
Bacaan Injil Mrk. 10:2-16
I Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus:
Sekali peristiwa, datanglah orang-orang Farisi hendak mencobai Yesus. Mereka bertanya kepada-Nya, “Bolehkah seorang suami menceraikan istrinya?”

Tetapi Yesus menjawab mereka, “Apa perintah Musa kepadamu?”

Jawab mereka, “Musa memberi izin untuk menceraikan istrinya dengan membuat surat cerai.”

Lalu Yesus berkata kepada mereka, “Karena ketegaran hatimulah Musa menulis perintah itu untukmu. Sebab pada awal mula dunia Allah menjadikan manusia laki-laki dan perempuan; dan karena itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia.”

Setelah tiba di rumah, para murid bertanya pula tentang hal itu kepada Yesus. Lalu Yesus berkata kepada mereka, “Barangsiapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinaan terhadap istrinya itu. Dan jika istri menceraikan suaminya lalu kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina.”

Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, supaya la menjamah mereka. Tetapi murid-murid-Nya memarahi orang-orang itu. Melihat itu, Yesus marah dan berkata kepada mereka, “Biarkanlah anak-anak itu datang kepada-Ku! Jangan menghalang-halangi mereka! Sebab orang-orang seperti itulah yang empunya Kerajaan Allah, Aku berkata kepadamu: Sungguh, barangsiapa tidak menerima Kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak masuk di dalamnya.”

Kemudian Yesus memeluk anak-anak itu, meletakkan tangan ke atas mereka dan memberkati mereka.
Demikianlah Injil Tuhan.
U Terpujilah Kristus.

Homili

Syahadat

Doa Umat
I Kita telah dipersatukan oleh Kristus di dalam iman, pengharapan, dan kasih. Marilah kita mohon kepada Allah Bapa kita agar iman kita selalu diteguhkan, pengharapan dan kasih kita senantiasa dikobarkan.
L Bagi Gereja, Umat Allah. Semoga segala perubahan dan pembaruan yang terjadi pada zaman ini tidak membuat para pemimpin dan umat Gereja kehilangan arah, tetapi senantiasa teguh membawa Kabar Gembira Injil-Mu bagi dunia. Marilah kita mohon …
U Kabulkanlah dao kami, ya Tuhan.
L Bagi seluruh umat kristiani. Semoga iman seluruh umat kristiani semakin teguh dan terbuka untuk menerima pandangan dan rencana Allah sehingga berani menjelajah jalan-jalan baru untuk membawa Kabar Baik Kristus kepada dunia dewasa ini. Marilah kita mohon …
U Kabulkanlah dao kami, ya Tuhan.
L Bagi orang-orang yang tersandung dan terguncangkan oleh masalah kejahatan di dunia; juga bagi orang-orang yang menjadi korban perang, kekerasan, dan ketidakadilan. Semoga mereka semua tetap percaya kepada Allah Yang Mahaadil, Pengasih, dan Penyayang. Marilah kita mohon …
U Kabulkanlah dao kami, ya Tuhan.
L Bagi kita semua yang berhimpun di sini. Semoga kesetiaan, pengharapan, dan kegembiraan kami menjadi isyarat bagi semua orang bahwa Allah hidup di tengah-tengah kami. Marilah kita mohon …
U Kabulkanlah dao kami, ya Tuhan.
I Tuhan, Allah kami, sejak dahulu Gereja selalu menghayati imannya dengan hati-hati dan bijaksana. Berilah kami iman yang tegas, yang membuat kami berani membangun dunia baru sesuai kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami.
U Amin.
  

LITURGI EKARISTI


Lagu Persiapan Persembahan:
Doa Atas Persembahan
I Ya Allah, terimalah persembahan roti dan anggur yang kami unjukkan kepada-Mu sebagai ungkapan syukur atas cinta kasih-Mu kepada kami. Semoga kami pun saling mencintai satu sama lain sebagaimana diteladankan oleh Putra-Mu, Yesus Kristus. Sebab Dialah Tuhan, Pengantara kami.
U Amin.


DOA SYUKUR AGUNG
Dialog Pembuka
I Tuhan bersamamu.
U Dan bersama rohmu.
I Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan.
U Sudah kami arahkan.
I Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita.
U Sudah layak dan sepantasnya.

Prefasi
Kudus
Anamnese
I Marilah mewartakan misteri iman kita.
U Setiap kali kami makan roti ini, dan minum dari piala ini, wafatMu Tuhan, kami wartakan hingga Engkau datang.
  
Bapa Kami

Doa Damai
I Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para Rasul-Mu: Damai-Ku Kutinggalkan bagimu, damai-Ku Kuberikan kepadamu: janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman Gereja-Mu; dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa.
U Amin
I Semoga damai Tuhan selalu bersamamu.
U Dan bersama rohmu.

Pemecahan Roti
Persiapan Komuni
I Lihatlah Anak Domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke Perjamuan Anak Domba.
U Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
 
Komuni
Lagu Komuni PS: 424


DOA ARDAS 2021- 2025
(khusus online)


 L Terpujilah Allah Bapa Mahakasih, sebab dalam diri Putera-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau menanamkan benih iman yang terus bertumbuh, semakin cerdas, tangguh, misioner, dialogis sehingga kami dapat semakin erat bersatu dalam rengkuhan kasih Kristus sendiri dan dengan bimbingan Roh Kudus berbuah dalam semangat untuk memelihara kehidupan.

U Teguhkanlah tekad kami bersama seluruh masyarakat Indonesia untuk terus berjuang mengusahakan kesejahteraan yang berkeadilan, demokrasi yang partisipatif dan relasi sosial yang bermartabat.
L Semoga upaya kami untuk menghidupi iman kami, melibatkan diri dalam perutusan Kristus, bekerja sama secara sinergis makin nyata kami wujudkan melalui pelayanan yang penuh tanggung jawab dalam kerjasama diantara segenap umat beriman, para imam dan biarawan-biarawati untuk pembangunan keutuhan bangsa, pemberdayaan kaum kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel serta pelestarian keutuhan ciptaan.
U Bersama Santa Perawan Maria, serta semua orang kudus di sorga kami haturkan doa ini kepada-Mu dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin.

DOA TAHUN IGNATIAN
(bila Misa Offline)


 L Allah yang selalu mencinta, kami menghadap-Mu, seraya memohon rahmat khusus di tahun Ignatian yang kami jalani, untuk mengenang pertobatan St. Ignatius Loyola. Kami mohon, ya Tuhan, agar Engkau membarui semangat Santo Ignatius dalam diri kami sekarang juga.
U Seperti Santo Ignatius, semoga kami tumbuh, memiliki kepercayaan penuh pada Roh Kudus, dengan setia mengikuti bimbingan Roh, dengan tidak mendahului atau ketinggalan dalam mendengarkan bimbingan-Nya.
L Buatlah agar kami juga memiliki kemampuan Santo Ignatius untuk melakukan pembedaan roh, memiliki semangat dan keberaniannya, ketulusan dalam mencari dan merawat persahabatan; keterbukaannya terhadap orang muda dan keinginannya untuk berbagi kebijaksanaan dengan mereka.
U Semoga kami belajar dari sikap Santo Ignatius yang tidak kenal takut untuk maju, bahkan jika hal ini seringkali berarti juga melakukan kesalahan.
L Buatlah, ya Tuhan, agar kami dibakar oleh semangat kerasulannya, agar kami dipenuhi oleh cinta pada dunia yang indah namun telah rusak ini.
U Bantulah kami ya Tuhan, untuk menyingkirkan wawasan-wawasan kami yang sempit, segala prasangka mengenai diri kami, mengenai orang lain dan mengenai dunia, dan agar kami bisa melihat sesuatu dengan mata baru.
L Bantulah kami untuk menghidupi kharisma Ignatian dengan cara semakin mendalam, yaitu kharisma untuk melihat segala sesuatu secara baru dalam Kristus, untuk melihat rahmat-Mu yang sedang bekerja bahkan dalam kegelapan dan penderitaan.
U Semoga Tahun Ignatian ini membantu kami untuk mengenal Yesus yang miskin dan rendah hati, untuk mencintai-Nya dengan lebih mesra, dan untuk mengikuti-Nya dengan lebih dekat.
L Kami juga memohon bantuan Bunda Maria Dipamarga, Maria della Strada. Semoga Bunda Maria menyertai perjalanan kami bersama Putera-Mu, Yesus, membantu kami menggandengkan tangan kami dengan Tangan-nya, melangkah keluar, setiap hari, ke dunia dengan jiwa petualangan, dengan semangat cinta dan pengaharapan.
U Amin

Doa Sesudah Komuni 
I Marilah berdoa:
Allah Bapa Yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas sakramen cinta kasih-Mu yang telah kami terima. Kami mohon, semoga cinta kasih yang telah Kautanam dalam diri para suami istri semakin tumbuh dan berkembang sehingga Gereja-Mu dapat menjadi tanda kehadiran-Mu di dunia ini, sambil menantikan keselamatan-Mu yang abadi. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami.
U Amin.


RITUS PENUTUP

Pengumuman 
Berkat dan Pengutusan
I Tuhan bersamamu.
U Dan bersama rohmu.
I Semoga Allah yang Mahakuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus
U Amin
I Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai.
U Syukur kepada Allah.

Lagu Penutup PS: 615

Untuk mendownload teks misa silahkan klik tombol dibawah ini.