TEKS MISA

Teks Misa Minggu 21 November 2021

HARI MINGGU BIASA XXXIV (P)/TAHUN B

HARI RAYA TUHAN KITA YESUS KRISTUS RAJA SEMESTA ALAM

Pengantar

I Yesus adalah raja yang gelarNya berasal dari Allah. kerajaanNya hadir di antara jemaatNya mulai sekarang hingga akhir jaman. Dan, mereka yang telah diselamatkan diperkenankan untuk ikut serta dalam perjamuan keselamatannya.

RITUS PEMBUKA

Lagu Pembuka PS. 552

Tanda Salib dan Salam

I Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus

U Amin

I Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu.

U Dan bersama rohmu.

Tobat

I Saudara-saudari, marilah kita mengakui dosa-dosa kita, supaya kita layak merayakan misteri suci ini.

U Saya mengaku…

I Semoga Allah yang Mahakuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.

U Amin

Tuhan Kasihanilah Kami

Madah Kemuliaan  

Doa Kolekta

I Marilah berdoa

Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkau telah menciptakan alam semesta dengan kekuasaan dan cinta kasih-Mu. Kami mohon, jadikanlah kami umat-Mu yang setia dan berkenan kepada-Mu seturut teladan Yesus Kristus Putra-Mu, Sang Raja Semesta Alam. Sebab Engkaulah Tuhan, Pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah, sepanjang segala masa.

U Amin 

Bacaan Pertama Dan. 7:13-14

L Bacaan dari Nubuat Daniel:

Aku, Daniel, melihat dalam penglihatan pada waktu malam: Tampak seorang seperti anak manusia datang dari langit bersama awan-gemawan. Ia menghadap Dia Yang Lanjut Usianya, dan diantar ke hadapan-Nya. Kepada yang serupa anak manusia itu diserahkan kekuasaan, kehormatan, dan kuasa sebagai raja. Dan, segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepada-Nya. Kekuasaan-Nya kekal adanya, dan kerajaan-Nya takkan binasa. Demikianlah Sabda Tuhan.

U Syukur kepada Allah.

Mazmur Tanggapan

Tuhan Rajaku, agunglah nama-Mu. Alam raya dan makhluk-Mu kagum memandang-Mu.

Ayat:

1.  Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan, Tuhan adalah Raja, dan kekuatanlah ikat pinggang-Nya.

2.  Sungguh, telah tegaklah dunia, tidak lagi goyah! Takhta-Mu tegak sejak dahulu kala, dari kekal Engkau ada.

Bacaan Kedua Why. 1:5-8

L Bacaan dari Kitab Wahyu:

Yesus Kristus adalah saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Dia mengasihi kita, dan berkat darah-Nya Ia telah melepaskan kita dari dosa kita. Dia telah membuat kita menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah, Bapa-Nya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, la datang dengan awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia. Dan, semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, Amin! “Aku adalah Alfa dan Omega,” Firman Tuhan Allah, “yang kini ada, yang dulu sudah ada, dan yang akan tetap ada, Yang Mahakuasa.” Demikianlah Sabda Tuhan.

U Syukur kepada Allah. 

Alleluya Mrk. 11:10

S Alleluya.

U Alleluya.

S Terpujilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah kerajaan yang telah tiba, kerajaan bapa kita, Daud.

U Alleluya.

Bacaan Injil Yoh. 18:33b-37

I Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes: Ketika Yesus dihadapkan ke pengadilan, bertanyalah Pilatus kepada-Nya, “Engkaukah raja orang Yahudi?” Jawab Yesus, “Dari hatimu sendirikah engkau katakan hal itu? Atau adakah orang lain yang mengatakan kepadamu tentang Aku?” Kata Pilatus, “Orang Yahudikah aku! Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala telah menyerah-kan Engkau kepadaku; apakah yang telah Engkau perbuat?” Jawab Yesus, “Kerajaan-Ku bukan dari dunia ini! Jika kerajaan-Ku dari dunia ini, pasti hamba-hamba-Ku sudah melawan supaya Aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi, kerajaanKu bukan dari sini!” Maka kata Pilatus kepada-Nya, “Jadi Engkau adalah raja?” Jawab Yesus, “Seperti yang kaukatakan, Aku adalah raja. Untuk itulah Aku lahir, dan untuk itulah Aku datang ke dunia ini, yakni untuk memberi kesaksian tentang kebenaran; setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suara-Ku.” Demikianlah Injil Tuhan

U Terpujilah Kristus 

Homili

Syahadat

Doa Umat

I Di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita, Bapa telah memberikan kepada kita pembebasan, pengampunan, dan perdamaian. Marilah kita berdoa supaya keadilan, kasih, dan damai-Nya menjadi bagian kita semua. Dengan berdoa: Datanglah kerajaanMu ya Tuhan.

L Bagi Gereja, Tubuh Kristus. Ya Bapa, semoga Gereja benar-benar menjadi bukti nyata kehadiran Kerajaan Allah di dunia karena keterbukaan bagi semua orang karena persatuan serta cinta kasih-Nya. Marilah berdoa kepada Tuhan …

U Datanglah Kerajaan-Mu, ya Tuhan.

L Bagi mereka memiliki kekuasaan di dunia ini. Ya Bapa, semoga mereka yang berkuasa, sungguh-sungguh mengupayakan perdamaian, keadilan dan kesejahteraan hidup bagi semua orang, serta menjunjung tinggi hak asasi dan martabat pribadi manusia. Marilah berdoa kepada Tuhan…

U Datanglah Kerajaan-Mu, ya Tuhan.

L Bagi orang-orang miskin, dan mereka yang kehilangan hak di dunia ini. Ya Bapa, semoga kami tekun berjuang dan berbela rasa membantu orang-orang miskin dan mereka yang kehilangan hak di dunia ini agar nama-Mu semakin dimuliakan dan diselamatkannya semakin banyak jiwa-jiwa. Marilah berdoa kepada Tuhan…

U Datanglah Kerajaan-Mu, ya Tuhan.

L Bagi kita di sini serta seluruh umat kristiani. Ya Bapa, semoga Roh Kristus hidup di dalam diri kami sehingga orang-orang yang mengenal kami mengatakan, “Lihatlah, betapa mereka saling mengasihi dan melayani.” Marilah berdoa kepada Tuhan…

U Datanglah Kerajaan-Mu, ya Tuhan.

I Allah, Bapa kami, hidupkanlah harapan kami semua, betapapun usaha-usaha kami amat kurang berarti, kami semua pada suatu hari akan mendapat bagian dalam keadilan dan perdamaian Kerajaan Yesus Kristus, Tuhan dan Pengantara kami.

U Amin.

LITURGI EKARISTI

Lagu Persiapan Persembahan: PS: 381

Doa Atas Persembahan

I Ya Allah, semoga Engkau berkenan memberkati persembahan yang kami unjukkan kepada-Mu ini dan menjadikannya sebagai tanda kehadiran Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah, sepanjang segala masa.

U Amin

DOA SYUKUR AGUNG

Dialog Pembuka

I Tuhan bersamamu.

U Dan bersama rohmu.

I Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan.

U Sudah kami arahkan.

I Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita.

U Sudah layak dan sepantasnya.

Prefasi

Kudus

Anamnese

I Marilah mewartakan misteri iman kita.

U Setiap kali kami makan roti ini, dan minum dari piala ini, wafatMu Tuhan, kami wartakan hingga Engkau datang.  

Bapa Kami

Doa Damai

I Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para Rasul-Mu: Damai-Ku Kutinggalkan bagimu, damai-Ku Kuberikan kepadamu: janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman Gereja-Mu; dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa.

U Amin

I Semoga damai Tuhan selalu bersamamu.

U Dan bersama rohmu.

Pemecahan Roti

Persiapan Komuni

I Lhatlah Anak Domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke Perjamuan Anak Domba.

U Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. 

Komuni

Lagu Komuni PS: 554, 548

DOA ARDAS 2021- 2025

(khusus online)

L Terpujilah Allah Bapa Mahakasih, sebab dalam diri Putera-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau menanamkan benih iman yang terus bertumbuh, semakin cerdas, tangguh, misioner, dialogis sehingga kami dapat semakin erat bersatu dalam rengkuhan kasih Kristus sendiri dan dengan bimbingan Roh Kudus berbuah dalam semangat untuk memelihara kehidupan.

U Teguhkanlah tekad kami bersama seluruh masyarakat Indonesia untuk terus berjuang mengusahakan kesejahteraan yang berkeadilan, demokrasi yang partisipatif dan relasi sosial yang bermartabat.

L Semoga upaya kami untuk menghidupi iman kami, melibatkan diri dalam perutusan Kristus, bekerja sama secara sinergis makin nyata kami wujudkan melalui pelayanan yang penuh tanggung jawab dalam kerjasama diantara segenap umat beriman, para imam dan biarawan-biarawati untuk pembangunan keutuhan bangsa, pemberdayaan kaum kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel serta pelestarian keutuhan ciptaan.

U Bersama Santa Perawan Maria, serta semua orang kudus di sorga kami haturkan doa ini kepada-Mu dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin.

DOA TAHUN IGNATIAN

(bila Misa Offline) 

L Allah yang selalu mencinta, kami menghadap-Mu, seraya memohon rahmat khusus di tahun Ignatian yang kami jalani, untuk mengenang pertobatan St. Ignatius Loyola. Kami mohon, ya Tuhan, agar Engkau membarui semangat Santo Ignatius dalam diri kami sekarang juga.

U Seperti Santo Ignatius, semoga kami tumbuh, memiliki kepercayaan penuh pada Roh Kudus, dengan setia mengikuti bimbingan Roh, dengan tidak mendahului atau ketinggalan dalam mendengarkan bimbingan-Nya.

L Buatlah agar kami juga memiliki kemampuan Santo Ignatius untuk melakukan pembedaan roh, memiliki semangat dan keberaniannya, ketulusan dalam mencari dan merawat persahabatan; keterbukaannya terhadap orang muda dan keinginannya untuk berbagi kebijaksanaan dengan mereka.

U Semoga kami belajar dari sikap Santo Ignatius yang tidak kenal takut untuk maju, bahkan jika hal ini seringkali berarti juga melakukan kesalahan.

L Buatlah, ya Tuhan, agar kami dibakar oleh semangat kerasulannya, agar kami dipenuhi oleh cinta pada dunia yang indah namun telah rusak ini.

U Bantulah kami ya Tuhan, untuk menyingkirkan wawasan-wawasan kami yang sempit, segala prasangka mengenai diri kami, mengenai orang lain dan mengenai dunia, dan agar kami bisa melihat sesuatu dengan mata baru.

L Bantulah kami untuk menghidupi kharisma Ignatian dengan cara semakin mendalam, yaitu kharisma untuk melihat segala sesuatu secara baru dalam Kristus, untuk melihat rahmat-Mu yang sedang bekerja bahkan dalam kegelapan dan penderitaan.

U Semoga Tahun Ignatian ini membantu kami untuk mengenal Yesus yang miskin dan rendah hati, untuk mencintai-Nya dengan lebih mesra, dan untuk mengikuti-Nya dengan lebih dekat.L Kami juga memohon bantuan Bunda Maria Dipamarga, Maria della Strada. Semoga Bunda Maria menyertai perjalanan kami bersama Putera-Mu, Yesus, membantu kami menggandengkan tangan kami dengan Tangan-nya, melangkah keluar, setiap hari, ke dunia dengan jiwa petualangan, dengan semangat cinta dan pengaharapan.

U Amin

Doa Sesudah Komuni 

I Marilah berdoa: Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas Yesus Kristus, Putra-Mu, Sang Raja, yang telah rela mengorbankan diriNya dan menjadi santapan bagi kami. Semoga, kami dikuatkan untuk menghayati hidup sebagai orang-orang yang berkenan kepada-Mu sehingga kelak Kauperkenankan memasuki Kerajaan-Mu yang abadi. Dengan pengantaraan Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah, sepanjang segala masa.

U Amin.

RITUS PENUTUP

Pengumuman 

Berkat dan Pengutusan

I Tuhan bersamamu.U Dan bersama rohmu.I Semoga Allah yang Mahakuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus

U Amin

I Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai.

U Syukur kepada Allah.

Lagu Penutup PS : 677

Untuk mendownload teks misa silahkan klik tombol dibawah ini.