TEKS MISA

Teks Misa Minggu 10 Oktober 2021

HARI MINGGU BIASA XXVIII (H)/TAHUN B
10 OKTOBER 2021

Pengantar

I : Hidup meneladan Kristus tidaklah mudah. Dalam semangat ini, kita akan merasa selalu dituntut untuk sampai pada kesempurnaan. Tetapi siapakah yang berhak menuntut sekian itu dan siapakah yang memberikan sarana-sarananya? Hanya Tuhan yang berhak dan sekaligus dapat menolong kita. Karena itu, orang harus bertekun memohon rahmat dan kebijaksanaan kepada Tuhan yang akan mengerjakan segala sesuatu sekalipun mustahil bagi manusia.

RITUS PEMBUKA

Lagu Pembuka PS. 327

Tanda Salib dan Salam
I : Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus
U : Amin
I : Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu.
U : Dan bersama rohmu.

Tobat

I : Saudara-saudari, marilah kita mengakui dosa-dosa kita, supaya kita layak merayakan misteri suci ini.
U : Saya mengaku…
I : Semoga Allah yang Mahakuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.
U : Amin

Tuhan Kasihanilah Kami
Madah Kemuliaan
 

Doa Kolekta:
I : Marilah berdoa
Allah Bapa Yang Maha Pengasih, Engkau telah mencintai kami dengan kasih yang begitu besar. Semoga, kami pun senantiasa belajar dan berusaha untuk mencintai Engkau dan sesama melebihi cinta kami terhadap harta kekayaan yang akan binasa. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah, sepanjang segala masa.  
U : Amin

Bacaan Pertama Keb. 7:7-11
L : Bacaan dari Kitab Kebijaksanaan
Aku berdoa, dan aku pun diberi pengertian, aku bermohon, dan roh kebijaksanaan pun datang kepadaku. Dialah yanglebih kuutamakan daripada tongkat kerajaan dan takhta; dibandingkan dengannya, kekayaan kuanggap bukan apa­apa. Permata yang tak terhingga nilainya tidak       kusamakan dengan dia sebab segala emas di bumi hanya pasir saja di hadapannya, dan perak dianggap  lumpur belaka di sampingnya. Kebijaksanaan kukasihi lebih daripada kesehatan dan keelokan rupa, dan aku lebih suka memiliki dia daripada cahaya sebab kemilaunya tak kunjung henti. Namun demikian, besertanya datang pula kepadaku segala harta milik, dan kekayaan yang tak tepermanai ada di tangannya.
Demikianlah Sabda Tuhan.
U : Syukur kepada Allah.

Mazmur Tanggapan
Tuhan memberkati umat-Nya dengan damai sejahtera.
Ayat :

  1. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah, ya Tuhan, berapa lama lagi? Dan, sayangilah hamba-hamba-Mu!
  2. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia-Mu supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita sepanjang hayat. Buatlah sukacita kami seimbang dengan dukacita di masa lalu, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka.

Bacaan Kedua lbr. 4:12-13
L : Bacaan dari Surat kepada Orang Ibrani
Saudara-saudara, Firman Allah itu hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua mana pun! Firman itu menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum! Firman Allah sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapan-Nya   sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepada-Nya kita harus memberikan per-tanggungjawaban.
Demikianlah Sabda Tuhan.
U : Syukur kepada Allah.

Bait Pengantar Injil Mat. 5:3
S : Alleluya. U : Alleluya.
S : Berbahagialah orang yang miskin di  hadapan Allah, karena merekalah yang empunya Kerajaan Surga.
U : Alleluya.

Bacaan Injil Mrk. 10:17-30
I : Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus
Pada suatu hari, Yesus berangkat meneruskan perjalanan­Nya. Maka datanglah seorang berlari-lari mendapatkan Dia, dan sambil berlutut di hadapan-Nya, ia berkata, “Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memeroleh hidup yang kekal?”

Jawab Yesus kepadanya, “Mengapa kaukatakan Aku baik? Tak seorang pun yang baik selain Allah! Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah : Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, dan jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayah dan ibumu!”

Kata orang itu kepada Yesus, “Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku.”

Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, “Hanya satu lagi kekuranganmu : Pergilah, juallah apa yang kaumiliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian, datanglah ke mari, dan ikutlah Aku.”

Mendengar perkataan Yesus, orang itu menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyaklah hartanya. Lalu, Yesus memandang murid-murid di sekelilingNya dan berkata kepada mereka, “Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam Kerajaan Allah.”

Murid-murid tercengang mendengar perkataanNya itu. Tetapi, Yesus menyambung lagi, “Anak-anak-Ku, alangkah sukarnya   masuk ke dalam Kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam Kerajaan Allah.”

Para murid semakin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, “Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?”

Yesus memandang mereka dan berkata, “Bagi manusia, hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab bagi Allah segala sesuatu adalah mungkin!”

Lalu berkatalah Petrus kepada Yesus, “Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau!”

Maka Yesus menjawab, “Sungguh, Aku berkata kepadamu, barangsiapa, karena Injil, meninggalkan rumah, saudara-­saudari, ibu atau bapa, anak-anak atau ladangnya, pada masa ini juga ia akan menerima kembali seratus kali lipat: rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak-­anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan; dan di masa datang ia akan menerima hidup yang kekal.”
Demikianlah Injil Tuhan.
U : Terpujilah Kristus.

Homili

Syahadat

Doa Umat
I : Mengikuti Kristus adalah panggilan hidup sejati sebagai putra-putri Bapa Yang Mahakasih. Marilah berdoa kepada Bapa agar kita selalu diteguhkan dalam perjalanan kita meng-ikuti Kristus, jalan kebenaran dan kehidupan.

L : Bagi Gereja, Umat Allah. Allah Bapa Mahakasih, berkatilah Gereja-Mu agar kami semakin teguh dalam mengikuti Putra-Mu, satu-satunya jalan menuju Kerajaan-Mu. Bimbinglah umat-Mu untuk selalu teguh dalam iman, pengharapan, dan kasih sesuai dengan kehendak-Mu. Kami Mohon
U : Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.

L : Bagi bangsa dan negara kita. Allah Bapa Mahabaik, penuhilah hati kami dengan syukur atas para pendahulu kami, atas khazanah kebudayaan yang telah mereka wariskan kepada kami, dan atas iman yang telah kami terima melalui mereka. Semoga kami pun terdorong untuk menyumbangkan usaha kami dan diri kami sendiri demi hari depan yang cerah bagi angkatan yang akan datang. Kami Mohon
U : Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.

L : Bagi mereka yang miskin dan menderita. Allah Bapa Mahasetia, berkatilah orang-orang yang miskin dan menderita. Tuntunlah mereka untuk selalu berpengharapan akan kasih-Mu yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Semoga rasa syukur kami atas segala sesuatu yang sudah kami terima mendorong kami untuk memberi cinta kasih, kemerdekaan, dan perdamaian kepada mereka yang miskin dan menderita. Kami Mohon
U : Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.

L : Bagi umat paroki kita. Allah Bapa Mahabaik, berkatilah kami semua yang bersatu di dalam nama-Mu. Semoga kami semakin memahami arti kemurahan hati dan mewartakannya dalam kehidupan kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Kami Mohon
U : Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.

I : Allah, Bapa kami, Engkau telah mencurahkan begitu banyak rahmat kepada kami dengan cuma-cuma. Ajarilah kami untuk memberi dengan cuma-cuma pula seturut kehendak­Mu dan Putra-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Pengantara kami.
U : Amin.

LITURGI EKARISTI

Lagu Persiapan Persembahan :
Doa Atas Persembahan
I : Ya Allah, semoga persembahan yang kami unjukkan kepada­Mu ini membuat kami semakin kaya akan harta surgawi, yaitu Yesus Kristus, Putra-Mu, yang telah mengorbankan diri di salib demi keselamatan kami. Sebab Dialah Tuhan, Pengantara kami.
U : Amin

DOA SYUKUR AGUNG
Dialog Pembuka
I : Tuhan bersamamu.
U : Dan bersama rohmu.
I : Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan.
U : Sudah kami arahkan.
I : Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita.
U : Sudah layak dan sepantasnya.

Prefasi
Kudus
Anamnese
I : Marilah mewartakan misteri iman kita.
U : Setiap kali kami makan roti ini, dan minum dari piala ini, wafatMu Tuhan, kami wartakan hingga Engkau datang.

Bapa Kami

Doa Damai
I : Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para Rasul-Mu: Damai-Ku Kutinggalkan bagimu, damai-Ku Kuberikan kepadamu: janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman Gereja-Mu; dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa.
U : Amin
I : Semoga damai Tuhan selalu bersamamu.
U : Dan bersama rohmu.

Pemecahan Roti
Persiapan Komuni
I : Lihatlah Anak Domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke Perjamuan Anak Domba.
U : Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.

Komuni
Lagu Komuni PS: 430

DOA ARDAS 2021- 2025
(khusus online)


L : Terpujilah Allah Bapa Mahakasih, sebab dalam diri Putera-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau menanamkan benih iman yang terus bertumbuh, semakin cerdas, tangguh, misioner, dialogis sehingga kami dapat semakin erat bersatu dalam rengkuhan kasih Kristus sendiri dan dengan bimbingan Roh Kudus berbuah dalam semangat untuk memelihara kehidupan.
U : Teguhkanlah tekad kami bersama seluruh masyarakat Indonesia untuk terus berjuang mengusahakan kesejahteraan yang berkeadilan,
demokrasi yang partisipatif dan relasi sosial yang bermartabat.
L : Semoga upaya kami untuk menghidupi iman kami, melibatkan diri dalam perutusan Kristus, bekerja sama secara sinergis makin nyata kami wujudkan melalui pelayanan yang penuh tanggung jawab dalam kerjasama diantara segenap umat beriman, para imam dan biarawan-biarawati untuk pembangunan keutuhan bangsa, pemberdayaan kaum kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel serta pelestarian keutuhan ciptaan.
U : Bersama Santa Perawan Maria, serta semua orang kudus di sorga kami haturkan doa ini kepada-Mu dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin.

DOA TAHUN IGNATIAN
(bila Misa Offline)


L : Allah yang selalu mencinta, kami menghadap-Mu, seraya memohon rahmat khusus di tahun Ignatian yang kami jalani, untuk mengenang pertobatan St. Ignatius Loyola. Kami mohon, ya Tuhan, agar Engkau membarui semangat Santo Ignatius dalam diri kami sekarang juga.
U : Seperti Santo Ignatius, semoga kami tumbuh, memiliki kepercayaan penuh pada Roh Kudus, dengan setia mengikuti bimbingan Roh, dengan tidak mendahului atau ketinggalan dalam mendengarkan bimbingan-Nya.
L : Buatlah agar kami juga memiliki kemampuan Santo Ignatius untuk melakukan pembedaan roh, memiliki semangat dan keberaniannya, ketulusan dalam mencari dan merawat persahabatan; keterbukaannya terhadap orang muda dan keinginannya untuk berbagi kebijaksanaan dengan mereka.
U : Semoga kami belajar dari sikap Santo Ignatius yang tidak kenal takut untuk maju, bahkan jika hal ini seringkali berarti juga melakukan kesalahan.
L : Buatlah, ya Tuhan, agar kami dibakar oleh semangat kerasulannya, agar kami dipenuhi oleh cinta pada dunia yang indah namun telah rusak ini.
U : Bantulah kami ya Tuhan, untuk menyingkirkan wawasan-wawasan kami yang sempit, segala prasangka mengenai diri kami, mengenai orang lain dan mengenai dunia, dan agar kami bisa melihat sesuatu dengan mata baru.
L : Bantulah kami untuk menghidupi kharisma Ignatian dengan cara semakin mendalam, yaitu kharisma untuk melihat segala sesuatu secara baru dalam Kristus, untuk melihat rahmat-Mu yang sedang bekerja bahkan dalam kegelapan dan penderitaan.
U : Semoga Tahun Ignatian ini membantu kami untuk mengenal Yesus yang miskin dan rendah hati, untuk mencintai-Nya dengan lebih mesra, dan untuk mengikuti-Nya dengan lebih dekat.
L : Kami juga memohon bantuan Bunda Maria Dipamarga, Maria della Strada. Semoga Bunda Maria menyertai perjalanan kami bersama Putera-Mu, Yesus, membantu kami menggandengkan tangan kami dengan Tangan-nya, melangkah keluar, setiap hari, ke dunia dengan jiwa petualangan, dengan semangat cinta dan pengaharapan.
U : Amin

Doa Sesudah Komuni
I : Marilah berdoa:
Ya Allah, kami bersyukur atas kekayaan rohani yang telah kami terima dalam Tubuh Kristus, Putra-Mu ini. Jadikanlah kami putra-putri-Mu yang saling memperkaya satu sama lain dalam iman, harapan, dan cinta kasih sehingga kami pun layak menerima anugerah keselamatan abadi yang Kaujanjikan. Sebab Dialah Tuhan, Pengantara kami.
U : Amin.

RITUS PENUTUP

Pengumuman
Berkat dan Pengutusan
I : Tuhan bersamamu.
U : Dan bersama rohmu.
I : Semoga Allah yang Mahakuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus
U : Amin
I : Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai.
U : Syukur kepada Allah.

Lagu Penutup PS: 684

Untuk mendownload teks misa silahkan klik tombol dibawah ini.

Advertisements
Advertisements