TEKS MISA

Teks Misa Minggu Biasa 12

HARI MINGGU BIASA XII
SYUKUR ATAS ULANG TAHUN KE-83
KEUSKUPAN AGUNG SEMARANG
Tahun Litugi A ( H )
25 Juni 2023

Pengantar :
I : Saudari-saudara yang terkasih, Kita merayakan syukur atas Keuskupan kita yang sudah berusia 83 tahun. Kita bersyukur kepada Tuhan, sebab karya-Nya dalam sejarah Gereja di KAS sungguh mengagumkan. Tuhan begitu setia menuntun dan membimbing umat-Nya di KAS melewati suka-duka peziarahan hidup ini bersama seluruh masyarakat di Indonesia sampai saat ini. Kita bersyukur atas kebaikan Allah dan juga atas anugerah para perintis dan pemimpin Gereja di KAS. Kita berdoa agar kita dipenuhi iman, harapan dan kasih dalam melanjutkan tugas tanggung jawab sejarah ini hingga nantinya. Secara khusus kita mohon pula agar bangsa ini dapat terus bersatu dan bersinergi. Marilah kini kita mempersiapkan hati kita untuk perayaan kudus ini. Kita hening sejenak menundukkan kepala, membuka hati kita, menyadari segala dosa-dosa dan kekurangan kita dan mohon pengampunan dari Tuhan yang mahabaik.

RITUS PEMBUKA

Lagu Pembuka

Antifon Pembuka Mzm. 28:8-9
Tuhan adalah kekuatan umat-Nya dan benteng keselamatan bagi Yang diurapi-Nya. Selamatkanlah umat-Mu, ya Tuhan, berkatilah milik-pusaka-Mu; gembalakanlah mereka selama lamanya.

Tanda Salib dan Salam
I : Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus
U : Amin
I : Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu.
U : Dan bersama rohmu.

Tobat
I : Saudara-saudari, marilah kita mengakui dosa-dosa kita, supaya kita layak merayakan misteri suci ini.
U : Saya mengaku…
I : Semoga Allah yang Mahakuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.
U : Amin

Tuhan Kasihanilah Kami

Madah Kemuliaan

Doa Kolekta:
I : Marilah kita berdoa. (hening sejenak)
Allah Bapa yang mahabaik, kami bersyukur atas anugerah-Mu, yang mengantar perjalanan Keuskupan kami, Keuskupan Agung Semarang, selama 83 tahun ini. Engkau menuntun langkah kami seluruh umat-Mu di Keuskupan ini dengan berbagai macam karunia. Kami mohon, teguhkanlah dalam diri kami, umat-Mu, hormat dan kasih kepada nama-Mu yang kudus, sebab mereka yang teguh berdiri atas kasih-Mu tak pernah Engkau biarkan berjalan tanpa bimbingan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa.
U : Amin

Bacaan Pertama Yer. 20:10-13
L : Bacaan dari Kitab Yeremia.
Aku, Yeremia, telah mendengar bisikan banyak orang, “Kegentaran datang dari segala jurusan! Adukanlah dia! Mari kita mengadukan dia!” Semua sahabat karibku mengintai apakah aku tersandung jatuh. Kata mereka, “Barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia!” Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah, sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung, jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil, suatu noda yang selama-lamanya tidak akan terlupakan! Ya Tuhan semesta alam, yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepada-Mulah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Dia! Sebab ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat.”
Demikianlah Sabda Tuhan.
U : Syukur kepada Allah.

Mazmur Tanggapan
Demi kasih setiaMu yang besar, jawablah aku ya Tuhan
Ayat:
1. Tuhan, karena Engkaulah aku menanggung cela, karena Engkaulah noda meliputi mukaku. Aku telah menjadi orang luar bagi saudara-saudaraku, menjadi orang asing bagi anak-anak ibuku; sebab cinta untuk rumahMu menghanguskan aku, dan kata-kata yang mencela Engkau telah menimpa aku.
2. Tetapi aku, aku berdoa kepadaMu, ya Tuhan, aku bermohon pada waktu Engkau berkenan, ya Allah demi kasih setiaMu yang besar jawablah aku dengan pertolonganMu yang setia! Jawablah aku, ya Tuhan, sebab baiklah kasih setiaMu, berpalinglah kepadaku menurut rahmatMu yang besar

Bacaan Kedua Rm. 5:12-15
L : Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Roma:
Saudara-saudara, dosa telah masuk ke dalam dunia lantaran satu orang, dan karena dosa itu masuklah juga maut. Demikianlah maut telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, di dunia ini telah ada dosa. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguhpun demikian, dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa maut telah berkuasa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran dari Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab, jika karena pelanggaran satu orang itu semua orang telah jatuh dalam kuasa maut, jauh lebih besarlah kasih karunia dan karunia Allah, yang dilimpahkan-Nya atas semua orang lantaran satu orang, yaitu Yesus Kristus.
Demikianlah Sabda Tuhan.
U : Syukur kepada Allah.

Bait Pengantar Injil
S : Alleluya.
U : Alleluya.
S : Roh kebenaran, yang keluar dari Bapa, akan bersaksi tentang Aku, tetapi kamu juga harus bersaksi
U : Alleluya.

Bacaan Injil Mat. 10:26-33
I : Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius:
Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada kedua belas murid-Nya, “Janganlah kamu takut kepada mereka yang memusuhimu, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang Kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah dalam terang; dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang hanya dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa; tetapi takutlah Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual seduit dua ekor? Namun tak seekor pun dari padanya akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun semuanya telah terhitung. Sebab itu janganlah kamu takut karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit Setiap orang yang mengakui Aku di depan manusia akan Kuakui di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barangsiapa menyangkal Aku di depan manusia, dia akan Kusangkal juga di depan Bapa-Ku yang di surga.”
Demikianlah sabda Tuhan
U : Terpujilah Kristus

Homili

Syahadat

Doa Umt
I : Allah Bapa yang Mahabijaksana, hari ini seluruh umat-Mu di Keuskupan Agung Semarang bersama-sama memohon kepada-Mu, sambil berseru: Kami berdoa dan berharap pada-Mu, ya Tuhan.
L : Bagi Sri Paus, para Uskup, para Imam dan pelayan umat Ya Allah Bapa, penuhilah hati dan budi mereka dengan Roh Kebijaksanaan-Mu, sehingga secara arif mampu menanggapi setiap peristiwa yang terjadi dalam masyarakat yang pada masa sekarang ini. Semoga dengan kebijaksanaan dan kearifan mereka, kami dapat mengalami kehadiran-Mu dan memahami kehendak-Mu, dan seluruh umat dapat memuji dan memuliakan-Mu dengan hati yang gembira. Marilah kita mohon:
U : Kami berdoa dan berharap pada-Mu, ya Tuhan.
L : Kami berdoa bagi para pemimpin masyarakat kami, Ya Allah Bapa, semoga para pemimpin negara kami mengutamakan kehendak-Mu dalam memimpin kami di negeri ini. Bukalah mata hati dan pikiran mereka agar peka terhadap situasi riil sehari-hari yang dihadapi masyarakat. Utuslah Roh Kudus-Mu agar mereka tidak hanya mendengar dan berbicara, tetapi juga berani bertindak dan memberikan rasa aman dan adil kepada seluruh masyarakat. Marilah kita mohon:
U : Kami berdoa dan berharap pada-Mu, ya Tuhan
L : Bagi mereka yang sakit dan menderita, serta kaum miskin dan tertindas. Ya Bapa, teguhkanlah iman, pengharapan dan kasih semua saudara kami yang mengalami nasib kurang beruntung atau perlakuan yang kurang wajar agar mereka tetap setia pada sabda-Mu dalam memperjuangkan kesejahteraan dan keadilan dalam hidup mereka. Marilah kita mohon….
U : Kami berdoa dan berharap pada-Mu, ya Tuhan.
L : Bagi kami umat Allah di KAS yang merayakan hari jadi ke-83, Bapa yang penuh Kasih, pada hari ini kami juga mohon secara khusus agar kami terus menyadari tugas perutusan kami menjadi garam dan terang, sehingga kehadiran Gereja KAS semakin “ketoro” dan “ketompo” di tengah umat dan masyarakat kami. Marilah kita mohon:
U : Kami berdoa dan berharap pada-Mu, ya Tuhan.
L : Marilah hening sejenak menghaturkan doa-doa permohonan pribadi kita dalam hati ………………. hening sejenak………………….. Marilah kita mohon:
U : Kami berdoa dan berharap pada-Mu, ya Tuhan
I : Demikianlah, ya Bapa, doa-doa permohonan yang kami haturkan kepada-Mu. Sudilah Engkau mengabulkannya, demi kemuliaan-Mu dan keselamatan kami. Doa ini kami haturkan kepada-Mu dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin.
U : Amin.

LITURGI EKARISTI

Lagu Persiapan Persembahan:

Doa Atas Persembahan
I : Allah Bapa sumber kedamaian, berkenanlah menerima kurban silih dan pujian kami ini. Semoga dayanya memurnikan kami, agar kami layak mempersembahkan kepada-Mu cinta bakti kami, khususnya pada perayaan khusus ulang tahun ke-83 keuskupan kami. Demi Kristus Pengantara kami.
U : Amin

DOA SYUKUR AGUNG
Dialog Pembuka
I : Tuhan bersamamu.
U : Dan bersama rohmu.
I : Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan.
U : Sudah kami arahkan.
I : Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita.
U : Sudah layak dan sepantasnya.

Prefasi

Kudus

Anamnese
I : Marilah mewartakan misteri iman kita.
U : Setiap kali kami makan roti ini, dan minum dari piala ini, wafatMu Tuhan, kami wartakan hingga Engkau datang.

Bapa Kami

Doa Damai
I : Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para Rasul-Mu: Damai-Ku Kutinggalkan bagimu, damai-Ku Kuberikan kepadamu: janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman Gereja-Mu; dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa.
U : Amin
I : Semoga damai Tuhan selalu bersamamu.
U : Dan bersama rohmu.

Pemecahan Roti

Persiapan Komuni
I : Lihatlah Anak Domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke Perjamuan Anak Domba.
U : Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.

Komuni

Lagu Komuni PS:

Antifon Komuni Mzm. 145:15
Mata sekalian orang menantikan Engkau, dan Engkau memberi mereka makanan pada waktunya.

Doa Sesudah Komuni
I : Marilah berdoa:
Allah Bapa yang mahakuasa dan kekal, puji syukur kami lambungkan kepada-Mu karena rahmat yang Engkau limpahkan kepada kami, umat-Mu, melalui perayaan Ekaristi penuh syukur atas 83 tahun Gereja KAS ini. Semoga berkat perayaan Ekaristi ini kami mampu mewujudkan persaudaraan umat Keuskupan Agung Semarang sebagai bentuk kesaksian hidup penuh kasih bagi masyarakat di sekitar kami. Teguhkanlah harapan kami, hingga akhirnya kami boleh berkumpul kembali dalam Kerajaan-Mu yang abadi. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami.
U : Amin.

RITUS PENUTUP

Pengumuman

Berkat dan Pengutusan
I : Tuhan bersamamu.
U : Dan bersama rohmu.
I : Semoga Allah yang Mahakuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus
U : Amin
I : Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai.
U : Syukur kepada Allah.
I : Marilah pergi, kita diutus untuk mewartakan damai Tuhan
U : Amin

Lagu Penutup

Untuk mendownload teks misa silahkan klik tombol dibawah ini.

Dapatkan update berita pilihan dan terbaru setiap hari dari JagoKomsos.Org

Mari bergabung di Grup dan Chanel Telegram “JAGO KOMSOS“, caranya klik link https://t.me/jagokomsos kemudian join. Anda harus menginstall aplikasi Telegram terlebih dulu di ponse

Advertisements
Advertisements